Hot News :

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลบุณฑริก

วันอังคาร, 29 มีนาคม 2565 14:58

เทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) เทศบาลตำบลบุณฑริก เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประชาสัมพันธ์มา เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลบุณฑริก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ