Hot News :
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายนิวัฒน์ชัย จันทร์พวง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 


 

พนักงานเทศบาล

นางสาววาสนา ดวงศรี

เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน

นายวรวัฒน์ นะวะคำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ แก่นที

คนงานทั่วไป

นางสาวธัญญาลักษณ์ ทิมา

คนงานทั่วไป

นายประสงค์ ทิพประมน

คนงานทั่วไป

นายประวัติ ทิพประมน

คนงานทั่วไป

นายจักรกฤษ คุตะนาม

คนงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ สุระพล

คนงานทั่วไป

นายเธียรชัย เพ็ญพิมพ์

คนงานทั่วไป

นายถาวร การะบัตร

คนงานทั่วไป

นายทิศ ทิมา

คนงานทั่วไป

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลบุณฑริก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ