Hot News :
สภาเทศบาล

นางกัณหา โพธารินทร์

ประธานสภาเทศบาล
มือถือ 085-1542041

นางรังสี ทิมา

รองประธานสภาเทศบาล
มือถือ 083-1000207

นายบรรดล ภาเรือง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน/
เลขานุการสภาเทศบาล
มือถือ 085-3134914

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ร้อยตำรวจเอก สุวัฒน์ พรหมมา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
มือถือ 089-5823630

นางสายสวาท ประพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
มือถือ 085-3130245

นายบัวพันธ์ ใจราช

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
มือถือ 088-2330895

นายยุทธนา วิโท

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
มือถือ 090-7207816

นายทวีศักดิ์ บุผามาลา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
มือถือ 085-4113170

นางรังสี ทิมา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
มือถือ 083-1000207

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางบุญศรี เต็มดี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
มือถือ 084-8247171

นางสุภักภรณ์ จันทร์เหลือง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
มือถือ 081-3938496

นายสมจิตร นิลมณี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
มือถือ 099-0745520

นายสถาพร ปัดถา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
มือถือ 089-4205595

นางสาวขัตติยา งานในเมือง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
มือถือ 084-6066930

นางกัณหา โพธารินทร์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
มือถือ 085-1542041

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลบุณฑริก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ