Hot News :
กองช่าง

จ.อ.ทวีเกียรติ วาสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 


 

พนักงานเทศบาล

นายมงคลชัย พรมตา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายอำนาจ ศาสตราชัย

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นางสาวเบญจมาศ แก้วกล้า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐปพัทธ์ เสนานนท์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอนุชน อ่อนจันทร์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายวิเชียร ทิพย์ประพันธ์

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายภธรเดช วงศ์วัฒนาสวัสดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

นางสาวนฤมล จันทชิด

คนงานทั่วไป

นายอมรเทพ เลิศสุวรรณ์

คนงานทั่วไป

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลบุณฑริก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ