Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายกิตติพัฒน์ ดวงศรี

ปลัดเทศบาล

081-593-8713


สำนักปลัดเทศบาล

นางวรางคณางค์ สุรมิตร

หัวหน้าสำนักปลัด

081-8787533

หัวหน้าฝ่าย

จ.อ.ทวีเกียรติ วาสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

090-57945141


กองคลัง

นางวรางคณางค์ สุรมิตร

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


กองช่าง

จ.อ.ทวีเกียรติ วาสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


กองการศึกษา

ว่าที่ร้อยเอก พิทักษ์พงศ์ พรหมวงศ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายนิวัฒน์ชัย จันทร์พวง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลบุณฑริก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ