Hot News :

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค. - มี.ค.)เทศบาลตำบลบุณฑริก

วันอังคาร, 14 เมษายน 2563 16:21

เทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน  (ต.ค. - มี.ค.) เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประชาสัมพันธ์มา เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลบุณฑริก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ